قوانین چت روم


1 - چت توسط ناظران به صورت 24 ساعته تحت نظارت کامل میباشد
2 -بحث جنسی، سیاسی ، توهین وشوخی بی مورد اکیداً ممنوع میباشد
3 -ارسال تبليغات سايت و وبلاگ به هر عنوان کاملا ممنوع ميباشد
4 -ورود با اسامی نادرست ( نظیر x و غیر اسلامی ) ممنوع بوده و درصورت ورود همان لحظه اخراج خواهد شد
5 -اين مکان نوعي جامعه مجازي محسوب شده ، از همين رو از رد و بدل شماره در يک مکان اجتماعي خودداري کنيد